thiết bị nặng công việc điều hành

Trang đầu | thiết bị nặng công việc điều hành

 • Công ty c phn thit b nng T&C tuyn dng vic làm

  Tuyn dng Công ty c phn thit b nng T&C, tìm vic làm lng cao ch phúc li hp dn vi trên 8 nm kinh nghim kinh doanh thit b công nghip nng, máy >Được
 • Công ty CP Thit b Nng T&C tuyn Giám c hành chính

  Tr giúp Tng Giám c trong qun lý iu hành các hot ng ca công ty thuc lnh vc hành chính Vn phòng Công ty CP Thit b nng T&C Tng 4, S14 Thu Ba >Được
 • H thng thông tin VBQPPL

  - Công vic nng nhc,bn rn,cng thng trong sut ca làm vic vì phi theo dõi liên tc hin tng bt bo dng thit b iu hoà trung tâm có công sut t 10 .000 >Được
 • Công ty C phn Thit b nng JunJin Vit Nam tuyn dng

  Công ty C phn Thit b nng JunJin Vit Nam Tuyn dng ã tìm thy 1 công vic áp ng v trí tuyn dng ca công ty C phn Thit b nng JunJin Vit Nam >Được
 • CÔNG TY TNHH THIT B NNG MÁY XD 46

  CôNG TY TNHH THIT B NNG MáY XD 46- C Lê có mã s thu 2901885224 c cp Doanh nghip báo cáo và thc hin vic ng ký thay i ni dung ng ký >Được
 • CÔNG TY TNHH THIT B NNG MÁY XD 46

  CôNG TY TNHH THIT B NNG MáY XD 46- C Lê có mã s thu 2901885224 c cp Doanh nghip báo cáo và thc hin vic ng ký thay i ni dung ng ký >Được
 • Các quy nh v an toàn thit b nâng

  Thit b nâng là mt t hp máy và các b phn kt cu kim loi chu lc trong khi làm vic, di chuyn hoc nâng h các vt nng, hàng hóa. Vì th các quy nh v an >Được
 • Các quy nh v an toàn thit b nâng

  Thit b nâng là mt t hp máy và các b phn kt cu kim loi chu lc trong khi làm vic, di chuyn hoc nâng h các vt nng, hàng hóa. Vì th các quy nh v an >Được
 • Tin tc công ngh

  Microsoft trình làng thit b iu khin Windows Mixed Reality Trc nghim cách tit kim in hiu qu khi s dng iu hòa Tr li úng 5 câu hi di ây s giúp c >Được
 • Nc nng Wikipedia ting Vit

  Iran ã ch ra rng thit b sn xut nc nng s hot ng cùng vi lò phn ng nghiên cu công sut 40 MW ã có th là iu tra vic s dng h làm ngun >Được
 • Danh sách danh mc ngh, công vic nng nhc, c hi

  Danh sách danh mc ngh, công vic nng nhc, c hi, nguy him và c bit 2 Vn hành các thit b tuyn qung kim loi màu bng phng pháp tuyn ni, tuyn >Được
 • H thng thông tin VBQPPL

  Công vic bán th công. 3 Vn hành thit b nu nguyên liu sn xut ru . thi tit khc nghit, trèo cao, công vic nng nhc, nguy him. IU KIN LAO NG 1 >Được
 • VIC BAN HÀNH TM THI DANH MC NGH,

  - Công vic nng nhc, rt nóng, bi, n cao, nh hng ca CO và CO 2. sut ca làm vic 5 - Sa cha thit b thy lc, thit b chính máy in nhà máy in >Được
 • H thng nhúng Wikipedia ting Vit

  thông qua mt máy tính khác. iu này là ht sc hu dng i vi các thit b iu khin t xa, cài t vnh vin. Ví d, T chc công vic T chc h tr >Được
 • Tràn lan thit b i phó súng bn tc ca CSGT

  b pht nh thì coi nh làm công không. Còn nng, b giam bng lái là coi nh v con ói luôn", Quá trình làm vic, ông cng nghe nói v thit b có công dng dò >Được
 • 3.K thut an toàn i vi các thit b nâng chuyn

  i vi các thit b nâng, chuyn cn có các bin pháp an toàn sau: Vic vn chuyn ni b trong xí nghip và phân xng phi c ht sc coi trng an toàn, c bit >Được
 • H thng thông tin VBQPPL

  Công vic bán th công. 3 Vn hành thit b nu nguyên liu sn xut ru . thi tit khc nghit, trèo cao, công vic nng nhc, nguy him. IU KIN LAO NG 1 >Được
 • Quy nh an toàn vn hành thit b nâng

  Trc khi a vào vn hành ln u, thit b nâng phi c kim phi phân công ngi chu trách nhim chính và phi thng xuyên quan sát c công vic ca >Được
 • Giám c iu Hành Chi Nhánh

  Giám c iu Hành Chi Nhánh - Công Ty TNHH Ô Tô Và Thit B Chuyên Dùng Sao Bc, H Chí Minh, Qun lý iu hành cung cp thit b chuyên dùng và bo hành, >Được
 • Ni quy công ty

  :Thi gian công tác ca ngi lao ng c tính t ngày ngi lao ng nhn vic ti công ty iu 8: Ngh ph trách máy móc thit b. iu 24: Thc hành tit >Được
 • Danh sách danh mc ngh, công vic nng nhc, c hi

  Danh sách danh mc ngh, công vic nng nhc, c hi, nguy him và c bit 2 Vn hành các thit b tuyn qung kim loi màu bng phng pháp tuyn ni, tuyn >Được
 • Công Ngh T

  Hà Ni, Qun lý iu hành To h s xin vic mi Cho nhà tuyn dng Trình hc vn Cp bc Loi công vic thit b kim tra, kim nh công trình xây dng. >Được
Sơ đồ trang web |Thượng Hải Good Khai thác mỏ và Xây dựng Machinery Co, Ltd. © 2000-2019