công việc dệt các nhà máy nhà máy

Trang đầu | công việc dệt các nhà máy nhà máy

 • Nhà máy dt la Tomioka Wikipedia ting Vit

  Nhà máy dt la Tomioka là mô hình dt la hin i lâu i nht ca T hp nhà máy và các công trình liên quan ã c UNESCO công nhn là Di sn th gii >Được
 • Công ty cp dt may Hoàng Thi Loan

  Làm vic ti 2 nhà máy 22 Years Kinh nghim Gii thiu Tên Công ty: Công ty c phn Dt may Hoàng Th Loan Dt may Công nghip, mua bán máy móc thit b ph >Được
 • Máy Dt len

  Bn ang tìm Máy Dt len? Chúng tôi hin có 50 rao vt vic làm tng hp t 69 websites cho tìm kim ca bn. Truy cp VietnamPlus Rao Vt tìm c vic làm sm >Được
 • Vic Làm Online Ti Nhà

  - Tính Cht Công Vic: Làm ti nhà, c quan hoc bt k ni âu, không cn có mt ti công ty.( không cn kinh nghim + Ch cn có máy tính kt ni internet. Các >Được
 • Tìm vic làm Nhân viên tp v, quét dn nhà máy dt và

  Hng YênHng Yên, Nhân viên tp v, quét dn nhà máy dt và nhum Hng Yên, tuyn dng vic làm Nhân viên tp v, quét dn nhà máy dt và nhum Hng Yên Nhan >Được
 • Máy Dt len

  Bn ang tìm Máy Dt len? Chúng tôi hin có 49 rao vt vic làm tng hp t 68 websites cho tìm kim ca bn. Truy cp VietnamPlus Rao Vt tìm c vic làm sm >Được
 • Tìm vic làm Nhân viên tp v, quét dn nhà máy dt và

  Hng YênHng Yên, Nhân viên tp v, quét dn nhà máy dt và nhum Hng Yên, tuyn dng vic làm Nhân viên tp v, quét dn nhà máy dt và nhum Hng Yên Nhan >Được
 • Nhà máy dt la Tomioka Wikipedia ting Vit

  Nhà máy dt la Tomioka là mô hình dt la hin i lâu i nht ca T hp nhà máy và các công trình liên quan ã c UNESCO công nhn là Di sn th gii >Được
 • Tuyn QUN C NHÀ MÁY DT TI LONG AN

  Vic làm QUN C NHÀ MÁY DT TI LONG AN ti Công Ty Tnhh Xnk Thái Châu Long An.Tìm vic làm,tuyn dng ngay ti website 123Viec vi nhng tin tuyn >Được
 • Vic làm ti Hà Nam, Tuyn dng ti các KCN Hà Nam

  (Rt gp) HR Manager (nhà máy mi ti KCN ng Vn 2, Hà Nam) - Setup nhà máy ti Hà Nam - Tuyn dng công nhân. - Ph trách các công vic biên phiên dch ti >Được
 • MÁY MÓC THIT B NGÀNH DT TEXTILE MACHINERY

  Công ty TNHH Thng Mi Quc T M Hào là i din c quyn cho các nhà ch to máy và ph tùng ni ting trên th gii cho máy móc thit b ngành dt may. >Được
 • Vic làm Công Nhân Vn Hành Máy ti Hng Yên

  Xem 148 Vic làm Công Nhân Vn Hành Máy ti Hng Yên ti Jora (trc ây là Vieclam.vn ), Trang tìm kim vic làm s 1 Vit Nam chc nng nhim v các >Được
 • Tuyn QUN C NHÀ MÁY DT TI LONG AN

  Vic làm QUN C NHÀ MÁY DT TI LONG AN ti Công Ty Tnhh Xnk Thái Châu Long An.Tìm vic làm,tuyn dng ngay ti website 123Viec vi nhng tin tuyn >Được
 • Công Ty C Phn Dt TQT ti Tp. H Chí Minh (TPHCM)

  Công Ty C Phn Dt TQT/ a ch: Nhà Máy: 666A/19 p 1, ng ình Bình in, Chuyên sn xut các loi dây dt cao cp dùng trong ngành may mc, giày dép, >Được
 • Nhà máy dt Nam nh ã b san phng gn ht

  Nhà máy dt Nam nh ã b san phng gn ht Vit Hùng 08:45 10/07/2016 Bt ng sn 15 1014 Sau nhiu ngày thi công phá b Nhà máy dt Nam nh ch còn tn ti >Được
 • T vng máy móc làm vic trong công ty nhà máy phân

  T vng máy móc làm vic trong công ty nhà máy phân xng vn phòng 1. : vn phòng 2. : b phn k tóan 3. : b phn qun lý 4. : b phn xut >Được
 • Mô t công vic các nhân viên nhà máy sn xut

  iu hành công vic sn xut ca nhà máy/ phân xng III/ Nhim v c th: Chu trách nhim trc Giám c xí nghip v công tác qun lý, s dng lao ng, máy >Được
 • CÔNG NGH SN XUT VI DT THOI

  Tiêu hao si ngang ca máy dt thoi kp so vi các loi máy dt khác H thng t si Thoi kp Khí Mt s nhà sn xut máy dt kim tiêu biu Nhà SX Model ) Tc >Được
 • tài Quy trình sn xut ca nhà máy may I công ty dt

  Bn ang xem ni dung tài liu tài Quy trình sn xut ca nhà máy may I công ty dt may Hà Ni, ti tài liu v máy bn click vào nút DOWNLOAD trên >Được
 • Tuyn dng, tìm vic làm Công Ty TNHH Nhà Máy Bia

  Tng Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Vit Nam (Heineken Vietnam Brewery), n v sn xut và phân phi các loi bia Heineken, Desperados, Tiger, Tiger Crystal >Được
 • Vic Tính Giá Thành cho Ngành Dt May Webketoan

  Mình ang có nhiu thc mc trong vic tính giá thành ca ngành dt. Quy trình công ngh dt nh sau : Si dc --> trc v sp d dang nhà máy s cân c chng và >Được
 • MÁY MÓC THIT B NGÀNH DT TEXTILE MACHINERY

  Công ty TNHH Thng Mi Quc T M Hào là i din c quyn cho các nhà ch to máy và ph tùng ni ting trên th gii cho máy móc thit b ngành dt may. >Được
 • Tng Công ty c phn Dt May Hà Ni (HANOSIMEX)

  Tng Công ty c phn Dt May Hà Ni (HANOSIMEX) tin thân là nhà máy Si Hà Ni (Si c) c thành lp ngày 21/11/1984. tri qua hn 30 nm hình thành và >Được
 • Vic làm Giám c Nhà Máy (Dt May USD 2500) TH569

  Khách hàng ca Chúng tôi là Công ty Uy tín v hàng May mc, hin nay cn tuyn Giám c nhà máy may, làm vic ti Hng Yên: o Thit lp dây chuyn công ngh,chui >Được
 • Công ty CP Dt may Hà Ni k nim 30 nm ngày thành lp

  Nh s quyt tâm, công sc, n lc ca tp th ngi lao ng Hanosimex nên ã dn hình thành ti các min quê nhng c s sn xut mi: Nhà máy Si Bc Ninh vi >Được
 • Tìm Vic Làm Nhân Viên Kinh Doanh Máy Hàn , Li Ca

  Tìm vic làm Nhân Viên Kinh Doanh Máy Hàn , Li Ca Vòng , Máy Ca , Cnc Plasma Cutting ti Công Ty TNHH DV H GIA PHÁT, tuyn dng Nhân Viên Kinh Doanh >Được
Sơ đồ trang web |Thượng Hải Good Khai thác mỏ và Xây dựng Machinery Co, Ltd. © 2000-2019